NexTV Africa & Middle East

Complete News World

Amnesty har skäl att prata om apartheid i Israel

Replik

7/2 Amnestys kritik mot Israel är pinsam

Den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem och 13 andra ickestatliga organization i Israel skriver under på Amnesty Internationals rapport om landet som en apartheidstat. Varfor?

LÄS MER: Amnestys frontalangrepp på Israel ohederligt

Fem miljoner palestinier som lever på det av Israel ockuperade Västbanken och i Gaza saknar grundläggande rättigheter, bland annat att kunna rösta i israeliska val trots att de i praktiken lever under israelisk styre. De begränsas i sin rörelsefrihet, deras hem rivs av israeliska myndigheter som låter judiska bosättare med våld ta över palestinsk mark och palestinska hus.

Otaliga är de FN-rapporter som fördömt ockupationsmaktens övergrepp.

LÄS MER: Nej, vi är inte emot en judisk stat men fördömer Israels apartheidpolitik

Världsopinionen fördömer med rätta mullornas avrättningar i Iran och IS-kalifatets bestialiska övergrepp på “otrogna”. På samma sätt måste vi fördöma Israels förtryck av och våld mot palestinierna.

De otaliga exempel på apartheid och förföljelse som B’Tselem, Amnesty och andra rapporterat om visar att det inte längre går att blunda för att Israel inte är en demokrati.

Jane Mattsson

LÄS MER: Amnesty: Israelisk apartheid mot palestinier

See also  Open Austria - but only for vaccination