NexTV Africa & Middle East

Complete News World

Svenska OSSE-observatörer stannar i Ukraina

Svenska OSSE-observatörer stannar i Ukraina

“UD står i löpande kontakt med myndigheterna som bidrar med personal till de internationella insatserna i Ukraina och har fått uppgift om att personalen i huvudsak har för avsikt att stanna i Ukraina för atsamtinagältäd upkrätnagöd både för att bidra till de-eskalering och för det internationella samfundets objektiva bedömning av händelseutvecklingen”, skriver departementets presstjänst i et mejl till TT tidigt på söndagskvällen.

Sammanlagt deltar cirka 25 civila svenskar i de internationella insatserna som verkar till stöd för Ukraina, bland annat OSSE:s särskilda övervakningsmission, SMM, enligt UD. Samtidigt uppmanar departementet svenskar som deltar i internationella insatser att kontakta sina arbetsgivare för närmare anvisningar.

Tidigare under söndagen meddelade OSSE att “vissa deltagande länder” har valt att dra tillbaka sina observatörer från Ukraina.

Enligt nyhetsbyrån Reuters har USA bett sina observatörer att lämna landet helt. Storbritanniens observatörer har ombetts lämna de landsdelar i Ukraina som styrs av ryskstödda separatister.

Anledningen är det skärpta säkerhetsläget efter amerikanska varningar om en potentiellt nära förestående attack från Ryssland.

I lördags uppmanade Sverige sina medborgare att lämna Ukraina.

Fakta: OSSE

Fullständigt namn: Organizationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Sate: Wien.

Medlemmar: alla länder i Europa utom Kosovo samt USA, Kanada, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Mongoliet, Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan och Armenien.

Ordförandeland: Polen sedan 1 januari 2022. Under 2021 var Sverige ordförandeland.

Syfte: Verksamheten riktar i huvudsak in sig på konfliktförebyggande åtgärder, skydd för nationella minoriteter, mänskliga rättigheter, stöd till demokratiuppbyggnad, rustningskontochsägäde.

Källa: OSSE, riksdagen